+421 948 068 828 - info@joyzone.sk


Fedinova 7,  85101 Bratislava - Mapa

BABYBALANCE

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov.


Deti cvičia v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií. 

Cieľom projektu Baby Balance je:

1.stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie.

Čiastkové ciele: 
  • rozvoj pohybových zručností a schopností
  • rozvoj jemnej motoriky
  • rozvoj artikulačných schopností
  • rozvoj rytmického vnímania, muzikálnosti
  • rozvoj sociálno - emocionálnych  zručností

DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.

Viac info o projekte  babybalance  ako aj zaradenie do kategórií a prihlasovanie do kurzov nájdete priamo na stránke www.babybalance.sk