+421 948 068 828 - info@joyzone.sk


Fedinova 7,  85101 Bratislava - Mapa

Montessori herničky

Cieľom montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, kotrý rešpektuje ich vlasnté tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. 


Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku.

Monterssori herničky prinášajú:
  • Aktivity každonenného života, ktoré pomáhajú dieťaťu byť nezávislejším pri bežných činnostiach, starostlivosti o seba a svoje okolie. Patrí sem množstvo aktivít od základného prenášania predmetov, cez presýpanie a prelievanie, naberanie najrôznejšieho materiálu, až po strihanie, lepenie, krájanie, skrutkovanie a tiež cvičenia podporujúce sebaobsluhu – zapínanie a odopínanie rôznych typov zipsov a gombíkov, šnurovanie, starostlivosť o seba. Tieto aktivity podporujú jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka, presnosť aj koordináciu a tréning prstov potrebných na písanie.
  • Aktivity zamerané na rozvoj zmyslov. Využívajú sa pomôcky na zjemňovanie zrakových, sluchových, čuchových a hmatových vnemov. Dieťa sa učí prostredníctvom všetkých zmyslov. Tento materiál pomáha k rozvoju intelektu, pretože dieťa zapája všetky zmysly. Dieťa sa tak učí správne vnímať.

Monessori herničky sme pre vás pripravili v spolupráci s MONTE S EVI, preto pre viac info ako aj prihlásenie do jednotlivých kurzov nájdete priamo na stránke www.montesevi.sk